0
ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.1
ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ เปลี่ยนคำว่า "ผิดอีกแล้ว" เป็นคำว่า "ทำได้แล้ว"
ผู้เขียน Gakken (กักเคน)
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เคยเริ่มต้นไม่ถูกเวลาทำโจทย์รึเปล่า ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออ่าน ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ซึ่งประกอบด้วยเรื่องจำนวนบวกและจำนวนลบ เอกนาม พหุนาม สมการ อสมการ การแปรผันตรง การแปรผกผัน และรูปเรขาคณิต ช่วยให้นักเรียนชั้นมัธยมต้นที่ทำโจทย์แบบแสดงวิธีทำไม่ได้ กล้าที่จะเขียนตอบมากขึ้น เพราะมีคำใบ้ประกอบโจทย์ทุกข้อ ช่วยให้เริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง เฉลยท้ายเล่มก็อ่านเข้าใจง่าย สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง

สารบัญ

จำนวนบวกและจำนวนลบ
- การเขียนจำนวนบวกและจำนวนลบ
- การบวกจำนวนบวกและจำนวนลบ 1
- การบวกจำนวนบวกและจำนวนลบ 2
ฯลฯ

พหุนามและสมการ
- การคำนวณพหุนาม 1
- การคำนวณพหุนาม 2
- การเขียนพหุนามจากโจทย์ปัญหา
ฯลฯ

สมการ
- สมการ
- สมการและสมบัติการเท่ากัน 1
- สมการและสมบัติการเท่ากัน 2
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010017845 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน