0
ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.2
ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ เปลี่ยนคำว่า "ผิดอีกแล้ว" เป็นคำว่า "ทำได้แล้ว"
ผู้เขียน Gakken (กักเคน)
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เคยเริ่มต้นไม่ถูกเวลาทำโจทย์รึเปล่า ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออ่าน ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ซึ่งประกอบด้วยเรื่องพหุนาม สมการ สมการเชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร สมบัติของรูปเรขาคณิตและมุม ช่วยให้นักเรียนชั้นมัธยมต้นที่ทำโจทย์แบบแสดงวิธีทำไม่ได้ กล้าที่จะเขียนตอบมากขึ้น เพราะมีคำใบ้ประกอบโจทย์ทุกข้อ ช่วยให้เริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง เฉลยท้ายเล่มก็อ่านเข้าใจง่าย สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง

สารบัญ

พหุนามและสมการ
- เอกสารและพหุนาม
- ดีกรีของเอกนาม
- เอกนามคล้าย
ฯลฯ

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
- การแทนค่าตัวแปร 1
- การแทนค่าตัวแปร 2
- การแก้สมการด้วยสมบัติการเท่ากัน 1
ฯลฯ

สมการเชิงเส้น
- สมการเชิงเส้น 1
- สมการเชิงเส้น 2
- การเปลี่ยนแปลงของสมการเชิงเส้น 1
ฯลฯ

รูปเรขาคณิตและมุม
- เส้นขนานและมุม 1
- เส้นขนานและมุม 2
- มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010017852 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน