0
ทุนจีนรุกอาเซียน (PDF)
"ทุนจีนรุกอาเซียน" คือสาระที่นักธุรกิจทุกคนควรอ่านและผู้สนใจ "จีนศึกษา" ทุกท่าน ต้องมีไว้
หนังสือ209.00 บาท
e-books(PDF) ?187.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้กลั่นจากประสบการณ์ตรงด้วยงานวิจัยที่ลุ่มลึก วาดภาพจังหวะก้าวได้แจ่มชัด อธิบายว่าจีนคาดหวังอะไรจากอาเซียน และกระแสทุนจีนที่กระหน่ำถาโถมเข้ามาลงทุนในอาเซียนและประเทศไทยนั้น เป็นเพราะเหตุใดบ้าง? ทุนจีนรุกอาเซียน...นับเป็นสาระ...ที่นักธุรกิจทุกคนควรอ่าน และผูสนใจจีนศึกษาทุกท่านต้องมีไว้!

สารบัญ

ภาค 1 ทุนจีนรุกอาเซียน
ภาค 2 ทุนจีนรุกอาเซียนด้วย ASEAN-China FTA
ภาค 3 ทุนจีนรุกอาเซียนด้วย High Speed Train และโครงข่ายคมนาคม
ภาค 4 เส้นทาง Connectivity สู่จีนและศักยภาพสินค้าไทย
ภาค 5 เศรษฐกิจมณฑลจีน
ภาค 6 จีนผงาด

คำนิยม
ในช่วง 10 ปีมานี้ จีนมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่รวดเร็วมากทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายที่มีต่อภูมิภาคเอเชียและอาเซียน ซึ่งขณะนี้ จีนได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งในภูมิภาคนี้ ดังนั้นผู้ที่สนใจประเทศจีนและต้องการทำธุรกิจกับจีนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและนโยบายของประเทศจีนตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายของจีนที่มีต่ออาเซียน ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวจะได้มาจากการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ที่รู้จริงโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
การรุกลงใต้ของประเทศจีนเพื่อมาอาเซียนก็เป็นยุทธศาสตร์ที่จีนประกาศอย่างชัดเจนและนั่นย่อมจะก่อเกิดประโยชน์ทางการค้าอีกมหาศาลให้กับอาเซียน รวมถึงประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนมาอย่างยาวนานด้วยความนับถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน ในโอกาสที่สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักธุรกิจไทยที่ต้องเตรียมความพร้อมในการจับคว้าโอกาสทางธุรกิจที่ได้เริ่มผ่านเข้ามาแล้วพิพัฒ พะเนียงเวทย์
ดร.อักษรศรี ที่ทุ่มเทศึกษาเรื่องจีนอย่างจริงจังและเป็นระบบ หนังสือ "ทุนจีนรุกอาเซียน" เป็นอีกหนึ่งผลงานที่กลั่นมาจากองค์ความรู้และประสบการณ์เชิงลึกของ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ที่คร่ำหวอดเกี่ยวกับจีนมาเป็นเวลานาน โดยได้ร้อยเรียงเรื่องราวทั้งในมิติที่เชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับจีนและไทยกับจีน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แถมด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เป็นประโยชน์ ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเสน่ห์น่าอ่าน และทำให้รู้สึกว่าเรื่องอาเซียนกับจีน มิได้เป็นเรื่องไกลตัวของคนไทยทุกระดับชั้นอีกต่อไปอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840041203 (PDF) 232 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน