0
ธนาคารคำศัพท์ เลือกใช้คำ แต่งประโยคได้แบบมืออาชีพ
ต่อยอดคำศัพท์ ด้วยวิธีเพิ่มคำศัพท์ครั้งละ 20 เท่า โดยในเล่มนี้มีคำศัพท์ถึง 79 หมวดคำ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ศึกษาสามารถต่อยอดรอบรู้คำศัพท์ได้รวดเร็วอย่างมีระบบ
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ธนาคารคำศัพท์" เป็นการสอนคำศัพท์ สำนวนในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการแปลความหมาย ตัวอย่างประโยคในการใช้ศัพท์ สำนวนนั้น ๆ ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้เรียรู้ว่า คำศัพท์ในภาษาอังกฤษเ มื่อเป็นสำนวน มีศัพท์อื่นมาเป็นองค์ประกอบ ก็จะมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยในเล่มนี้มีคำศัพท์ถึง 79 หมวดคำ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ศึกษาสามารถต่อยอด รอบรู้คำศัพท์ได้รวดเร็วอย่างมีระบบ

สารบัญ

- Account
- Activity
- Address
- Advantage
- Advertisement
- Advice
- Affair
- Agreement
- Bank
- Bath
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757426428 (-ไม่ระบุ) 368 หน้า
ขนาด: 136 x 204 x 18 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Maker, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน