0
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย
ลุย! ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา หลักสูตรครบ!! วิชาความละเอียดแม่นยำ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น การบริหารการเงิน วิเคราะห์โครงการ ความรู้เกี่ยวกับบัญชี ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย โดยมีหลักสูตรการสอบ วิชาความละเอียดแม่นยำ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น การบริหารการเงิน วิเคราะห์โครงการ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ตอนที่ 1
- ประวัติของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชนบท
- วัตถุประสงค์ ธ.ก.ส.
- พันธกิจ(Mission)
- ค่านิยม (Value)
- การบริหารความเสี่ยง
ฯลฯ

ตอนที่ 2
- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นจำด้านคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นจำด้านเหตุผล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163801128 (ปกอ่อน) 254 หน้า
ขนาด: 207 x 285 x 15 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน