0
ธรรมชาติรอบตัว อนุบาล 3
เพื่อการเรียนรู้เริ่มแรกของชีวิต ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อายุ 5-6 ปี
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย ระดับอนุบาล 3 เพื่อช่วยเสริมการเรียนรู้ในด้านไอคิว (ความฉลาดทางด้านสติปัญญา) เป็นการปูพื้นฐานสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย "ชุด "ธรรมชาติรอบตัว" เรื่องของ สิ่งมีชีวิต สัตว์และพืชต่าง ๆ สภาพอากาศในโลก สิ่งไม่มีชีวิต ดิน หิน ทราย การรียูส รีไซเคิล พร้อมแบบฝึกทักษะทบทวนเนื้อหา เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757425292 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 4 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน