0
ธรรมดีที่พ่อทำ
ไม่ว่าวันนี้ หรือวันไหน หัวใจเรายังคงมีพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักคนไทยมากที่สุด
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ธรรมดีที่พ่อทำ" ฉบับพิเศษ ทำดีเพื่อพ่อ เพราะทรงเป็นที่สุดของหัวใจ ได้ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยากไว้อย่างครบถ้วน มีเนื้อหาครบครัน สอดแทรกหลายแง่มุมที่คนไทยไม่เคยล่วงรู้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักคนไทยมากมายเพียงใด และอีกหลายเรื่องราวที่ได้ถูกบันทึกครอบคลุมทุกมิติแห่งการครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาธรรมะของพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้คนไทยทุกคนได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตของตนอย่างเข้าใจและทำได้ง่าย ซึ่งจะให้ผลในทางที่เจริญและมีความสุขอย่างมั่นคง ดังที่ผู้เขียนตระหนักและรำลึกอยู่เสมอว่า รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นอกเหนือจากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา และเป็นลูกของพ่อและแม่ในชาตินี้ คือ การได้เกิดมาเป็นคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ 9

สารบัญ

- โอกาสทองของชีวิต
- สุขที่ได้ทำ
- ทำทุกอย่าง "ด้วยใจ"
- เรียนรู้ผ่านหัวใจ ไม่ใช่สมอง
- อย่าถามถึงชาติกำเนิด จงถามถึงความประพฤติ
- ข้าวไทย...ศักดิ์เเละศรีของคนไทย
- ทรงครองใจคนไม่ใช่ครองเเผ่นดิน
- เป้าหมายชีวิต
- ที่สุดเเห่งพรหมจรรย์
- เป็นคนสำคัญนั้นดี เเต่เป็นคนดีสำคัญกว่า
- เกิดเป็นคนไทย ต้องรักประเทศไทย
- เกิดเป็นมนุษย์ ควรแข่งกันสูง
- ต้นแบบแห่งความดี

คำนิยม
"ธรรมดีที่พ่อทำ" ได้ประมวลภาพความงดงามเเห่งพระราชจริยวัตร ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ รวมถึงพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานเเก่พสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 65 ปี เเห่งการครองราชย์ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจักได้น้อมนำคำสอน ด้วยการทำความดีเเละประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ตามครรลองเเห่งความประเสริฐที่พระองค์ท่าน "ทรงทำให้ดู" ตลอดมาพระเทพโพธิวิเวศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)- เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินนาราเฉลิมราชย์
หนังสือดีเล่มนี้ ผู้อ่านทุกท่านจะได้ข้อคิดนำมาปฏิบัติตนดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ผลเเห่งการปฏิบัติจะบังเกิดเป็นประโยชน์สุขเเก่ตน เเละความั่งคงของประเทศ สมตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทยดร.สุเมธ ตันติเวชกุล- เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
"ธรรมดีที่พ่อทำ" หนังสือที่เรียบเรียงด้วยหัวใจของคุณดนัยจันทร์เจ้าฉาย เล่มนี้ จึงเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ที่พสกนิกรชาวไทยควรอย่างยิ่งที่จะได้อ่านไว้เพื่อกันลืม เเละเพื่อรำลึกถึงถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย มานานกว่าหกทศวรรษดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์- กรรมการเเละรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163760449 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 150 x 232 x 17 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน