0
ธรรมนิเทศ (ปกแข็ง)
อันการที่พระเถระรูปใดรูปหนึ่ง จะถึงซึ่งความเจริญก้าวหน้าในสมณฐานันดรศักดิ์ จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ "มีความรู้ความสามารถ มีโอกาส มีผู้สนับสนุน และมีบุญกุศลที่ได้กระทำไว้"
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมหลักธรรมคำสอนของท่านในโอกาสต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก ปกิณณกกถา มงคลกถา และธรรมเทศนา พร้อมข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ธรรมนิเทศ : ปกิณณกกถา
- ตอนที่ 1 ภูมิชั้นของคน
- ตอนที่ 2 สังฆโสภณ
- ตอนที่ 3 หน้าที่ของมนุษย์
ฯลฯ

ธรรมนิเทศ : มงคลกถา
มงคลชีวิต 38 ประการ
- ข้อที่ 1 ไม่คบคนพาล
- ข้อที่ 2 การคบบัณฑิต
ฯลฯ

ธรรมนิเทศ : ธรรมเทศนา
- โปสนกถา
- กุศลกถา
- ปุณญนิธิกถา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160308385 (ปกแข็ง) 364 หน้า
ขนาด: 151 x 216 x 22 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน