0
ธรรมบททางแห่งความดี เล่ม 1 (ปกแข็ง)
การก้าวเข้าสู่ทางแห่งความดีแล้วเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังนั้น เป็นพรอันประเสริฐของชีวิต ไม่มีทางใดจะให้ความสุข ความร่มเย็นแก่ชีวิตเท่าทางแห่งความดี
ผู้เขียน วศิน อินทสระ
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ทางแห่งความดี" คือหนทางเดียวที่สามารถจะนำพาชีวิตของเราให้พบกับความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคงถาวร เพราะการเดินทางชีวิตผ่านทางแห่งความดีเปรียบเสมือนกับการเดินผ่านหนทางที่ปราศจากพิษภัยและอันตรายใด ๆ แอบแฝงหรือซ้อนเร้นอยู่ ย่อมโล่งโปร่งใส จนมองเห็นและรับรู้ได้อย่างชัดแจ้งว่าสะอาด ปลอดภัย มองเห็นทิศทางหรือเป้าหมายของชีวิตที่แน่นอน ชัดเจนได้ในตลอดเวลาของการก้าวเดินไปตามหนทางแห่งความดีนี้

    หนังสือ "ธรรมบททางแห่งความดี เล่ม 1" เล่มนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพุทธทุกคน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่รวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ "ท่านอาจารย์ วศิน อินทสระ" ได้ร้อยเรียงขึ้นมาจากการศึกษาอรรถกถาธรมบทซึ่งมีที่มาในพระไตรปิฎก ซึ่งก็คือ คาถาพระพุทธภาษิตที่เราคุ้นเคยกันดี นำมาตั้งไว้เป็นบท ๆ จัดแยกกลุ่ม แยกประเภท แล้วแปลความหมาย พร้อมทั้งเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังนำเรื่องมาประกอบในรูปของนิยายอิงหลักธรรม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ชัดเจนให้กับพระพุทธภาษิตแต่ละคาถา ตอนใดเห็นควรแสดงความเห็นหรือบันทึกอย่างไร ก็จะทำไว้ที่เชิงอรรถ หรือฟุตโน้ตด้วยทุกแห่ง หนังสือเล่มนี้จึงนับเป็นสมบัติอันล้ำค่าชิ้นเอกของพระพุทธศาสนา

สารบัญ

1. ว่าด้วยธรรมเป็นคู่ (ยมกวรรควรรณนา)
2. ว่าด้วยความไม่ประมาท (อัปปมาทวรรควรรณนา)
3. ว่าด้วยจิต (จิตตวรรควรรณนา)
4. ว่าด้วยดอกไม้ (ปุปผวรรควรรณนา)
5. ว่าด้วยคนพาล (พาลวรรควรรณนา)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749177703 (ปกแข็ง) 580 หน้า
ขนาด: 152 x 217 x 37 มม.
น้ำหนัก: 800 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมดา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน