0
ธรรมปัญญาสมเด็จโต
สุดยอดพระเถระแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ค้นพบพุทธานุภาพแห่งพระคาถาชินบัญชร และสร้างพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ผู้เขียน ว.วราติสโย
หนังสือ56.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ธรรมปัญญาสมเด็จโต" เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมปัญญาของ "ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)" ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดพระเถระองค์สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ค้นพบพุทธานุภาพแห่งพระคาถาชินบัญชร และสร้างพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหลักธรรมต่าง ๆ จะช่วยขัดเกลาให้ปัญญา ให้สติแก่ผู้ที่มีธรรมะ ศรัทธา เลื่อมใสและนับถือ อีกทั้งช่วยเติมเต็มธรรมปัญญาอันบริสุทธิ์ใสเข้าสู่หัวใจของท่านให้พองโตอิ่มเอม และแน่นอนว่าเมื่อมีธรรมะ ย่อมมีปัญญานำพาสู่ความรุ่งเรืองในชีวิตต่อไป

สารบัญ

บทนำ กรณีศึกษาชาติภูมิของสมเด็จโต

ธรรมปัญญาจากสมเด็จชพระพุฒาจารย์โต
- บทกลอนสุภาษิตสอนศิษย์
- เทศนาธรรมเรื่องสิบสองนักษัตร ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
- สมณวัตรสันโดษเป็น "ขรัวโตของชาวบ้าน"
- สมเด็จโตในสมัยรัชกาลที่ 4
- สมเด็จโตในสมัยรัชกาลที่ 5
- คำสอนสมเด็จโต

อัศจรรย์พระคาถาชินบัญชนของสมด็จพระฒาจารย์โต
- อัศจรรย์พระคาถาชินบัญชร
- พระคาถาชินบัญชร
- คำแปลพระคาถาชินบัญชร
- ตามรอยตำนานพระคาถาชินบัญชร
- เรื่องเล่าจากประสบการณ์อำนาจทิพย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757415637 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 140 x 158 x 11 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามความรู้, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน