0
ธรรมปัญญาหลวงปู่ทวด สมเด็จเจ้าพระโคะ พระเถระผู้เหยียบน้ำทะเลจืด
พระเถระผู้เปี่ยมไปด้วยเชาว์ปัญญา แปรเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นจืด เปลี่ยนใจผู้ซึ่งมากด้วยกิเลสให้กลับมาถึงพร้อมด้วยความดีงาม พร้อมตำนานมหัศจรรย์แห่งธรรมปัญญาที่ควรน้อมนำมาดำเนินตามเพื่อความผาสุกในชีวิต
ผู้เขียน ว.วราติสโย
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ธรรมปัญญาหลวงปู่ทวด สมเด็จเจ้าพะโคะ พระเถระผู้เหยียบน้ำทะเลจืด" เล่มนี้ ได้รวบรวมประวัติและความเป็นมารวมถึงธรรมปัญญาแห่งหลวงปู่ทวด พระเถระผู้เหยียบน้ำทะเลจืด เปลี่ยนใจผู้ซึ่งมากด้วยกิเลสให้กลับมาถึงพร้อมด้วยความดีงาม พร้อมย้อนตำนานมหัศจรรย์แห่งธรรมปัญญา ตลอดจนประมวลหัวข้อธรรมคำสอนต่าง ๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- พระมหาเถระประวัติหลวงปู่ทวด
- วัดสำคัญของหลวงปู่ทวด
- ธรรมปัญญาจากหลวงปู่ทวด
- สมเด็จเจ้าพะโคะ หรือหลวงปู่ทวด
- คาถาสักการบูชาหลวงปู่ทวด
- พระครูวิสัยโสภณ (พระอาจารย์ทิม)
- การสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวด
- พระเครื่องหลวงปู่ทวด
- หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดที่วัดห้วยมงคล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164419131 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 141 x 153 x 10 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามความรู้, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน