0
ธรรมะทำใจ
รู้คิด รู้ทำ อย่างปราชญ์ ผู้ที่ซึ่งบรรลุแล้ว ความสุขสร้างได้ไม่ยาก เพียงเข้าใจอย่างถ่องแท้
ผู้เขียน ภพธรรม
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทุกข์ สุข เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้และแน่นอน มีความปรวนแปรไม่จีรัง ไม่ยั่งยืน เป็นธรรมดาของโลก อยู่ที่ตัวเรา จะคิดอย่างไร จะปฏิบัติตนอย่างไร เพราะสาเหตุแห่งความทุกข์ เกิดขึ้นจากตัวเราแทบทั้งสิ้น เราเข้าใจและสามารถดับทุกข์ได้หรือไม่ หนังสือ "ธรรมะทำใจ" เล่มนี้มีคำตอบ เพราะเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายสามารถหาหนทางที่จะดับทุกข์ ทุกข์นั้นไม่ยิ่งใหญ่ ถ้าใจเราไม่คิด มาร่วมหาหนทางที่จะพบกับความสุขได้ในหนังสือเล่มนี้!

สารบัญ

- ธรรมในหมู่มวลมนุษย์
- ที่ตั้งแห่งความประมาท
- พิจารณาด้วยสติปัญญา
- ทุกอย่างย่อมผันแปรไม่เที่ยง
- กามตัณหาพาเสื่อม
- สร้างกุศลกรรม นำความสุขให้
- บุพกรรมของพระพุทธองค์
- ไร้ความหลงย่อมสิ้นทุกข์
- สุดยอดบทธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต
- ความมักโกรธต่อศัตรู
- สูญเสียทรัพย์สินแต่จิตใจมั่นคง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165780995 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 144 x 206 x 10 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน