0
ธรรมะทำไม
จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งของชาวพุทธ นั่นคือเป็นวัน ครบรอบ 100 ปี แห่งการเกิดมาทางชีวิตและร่างกายของท่าน "อาจารย์พุทธทาส"
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ธรรมะทำไม" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งของชาวพุทธ นั่นคือเป็นวัน ครบรอบ 100 ปี แห่งการเกิดมาทางชีวิตและร่างกายของท่าน "อาจารย์พุทธทาส" ซึ่งท่านได้ให้ความหมายของคำว่า "ธรรมะ" ไว้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

    ...ธรรมะคือระบบของการปฏิบัติ สำหรับมนุษย์ที่จะไต่เต้าไปอย่างถูกต้อง ตามวิวัฒนาการของเขา...ธรรมะ แปลว่า หน้าที่ แม้จะแปลความหมายอย่างอื่นได้อีกหลายความหมาย แต่ความหมายที่สำคัญที่สุดของคำว่าธรรมะ นี้คือแปลว่า "หน้าที่" สรุปความว่า ธรรมะคือหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎของธรรมชาติ ในขณะที่เดินไปตามวิวัฒนาการ ธรรมะจึงหมายถึง ระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการ ทั้งในส่วนบุคคลและสังคม ทั้งทางฝ่ายวัตถุและวิญญาณ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะ "นักการเมือง การปกครอง" ควรอ่านและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ ย่อมจะบังเกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่สังคมส่วนรวม

สารบัญ

- ธรรมะ ทำไมกัน?
- ธรรมะ โดยวิธีใดกัน?
- ธรรมะกับโลกจะไปด้วยกันได้หรือไม่?
- ธรรม ในฐานะลัทธิการเมือง
- ธรรม ในฐานะเป็นระบบเศรษฐกิจ
- ธรรม ในฐานะระบบการศึกษา
- ธรรม ในฐานะระบบการดำเนินชีวิต
- ธรรม ในฐานะระบบการพัฒนามนุษย์
- ธรรม ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
- ธรรม ในฐานะที่เป็นตัวแท้ของศาสนา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165782098 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 140 x 202 x 10 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน