0
ธรรมะในพระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาทที่งดงามด้วยธรรมของพระพุทธศาสนา
ผู้เขียน ฮ.นิกฮูกี้
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" นี่คือปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ปกครองแผ่นดินด้วยธรรมะ จึงไม่แปลกเลยถึงความสุขสันติของปวงชนชาวไทย บนแผ่นดินของพระองค์ท่าน ตลอด 60 ปีของการครองสิริราชสมบัติที่ยาวนาน เป็นความอบอุ่น และเป็นสุขของปวงชนชาวไทย พระองค์ได้ยึดหลัก "ทศพิธราชธรรม" หรือธรรมะของพระราชา ทรงประกอบธรรมทั้งสิบอย่างมิเคยบกพร่อง

    พระบรมราโชวาทของพระองค์ที่ทรงโปรดประทานสั่งสอนปวงชนชาวไทยนั้น งดงามด้วยธรรมของพระพุทธศาสนา ภาพพระองค์ทรงผนวชภายใต้ร่มบวรพุทธศาสนา พระองค์ทรงบาตรด้วยเท้าเปล่าดุจดั่งพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป ทรงรับการถวายอาหารใส่บาตรจากชาวบ้านธรรมดา เป็นภาพที่งดงามอยู่ในมโนสำนึกของคนไทยเป็นยิ่งนัก หนังสือ "ธรรมะในพระบรมราโชวาท" เล่มนี้ จักแสดงให้ให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงความเป็นพระมหาจักรพรรดิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทุกพระบรมราโชวาทของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยพระธรรม ที่ชาวเราควรน้อมนำเทิดไว้เหนือเศียรเกล้า...พร้อมนำมาปฏิบัติเพื่อพบความประสบสุข ความเจริญ สมดังที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับประชาชนชาวไทย

สารบัญ

บทที่ 1 เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม
บทที่ 2 ในหลวงกับพระศาสนา
บทที่ 3 ในหลวงทรงสอนให้เป็นคนกตัญญู
บทที่ 4 ทรงสั่งสอนให้สั่งสมบุญ อย่าสั่งสมบาป
บทที่ 5 ทรงแนะให้ทำสมาธิ
บทที่ 6 ทรงแนะทางสำเร็จให้พสกนิกร
บทที่ 7 แผ่นดินของในหลวง
บทที่ 8 น้ำพระทัยใหญ่เพี้ยงมหาสมุทร
บทที่ 9 ธรรมของสัตบุรุษ
บทที่ 10 พระองค์ทรงสอนคนในชาติรู้รักสามัคคี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163881656 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน