0
ธรรมะ สำหรับผู้สูงอายุ
ดำเนินชีวิตให้ถูก ความสุขยิ่งเพิ่มพูน
หนังสือ28.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ ดำเนินชีวิตให้ถูก ความสุขยิ่งเพิ่มพูนโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เนื้อหาในหนังสือ เล่มนี้ได้กล่าวถึงภาวะของการเปลี่ยนแปลง และมุมมองในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ธรรมะในหนังสือชุดนี้มีเนื้อหาสาระเหมาะอย่างยิ่งกับคนยุคสมัยในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวโน้มในการดำเนินชีวิตไปตามวิถีแห่งธรรม

สารบัญ

- ธรรมมะสำหรับผู้สูงอายุ
- เลิกงานเก่า พบโอกาสใหม่
- มองไปข้างหน้า สู่จุดหมายกว่าที่ยังรอ
- ต่ออายุให้ยืน พร้อมด้วยใจกายที่แข็งแรง
- สมองก็แจ่มใส จิตใจก็สบาย
- รู้เท่ารู้ทัน ใช้โลกธรรมให้เป็นประโยชน์ได้
- ถึงเวลาที่จะแน่ใจ ว่าได้เป็นพระพรหมโดยสมบูรณ์
- ฝึกตนยิ่งขึ้นไป ดำเนินชีวิตให้ถูก ความสุขยิ่งเพิ่มพูน
- พอปัญญามาบรรจบให้วางใจถูก ชีวิตและความสุขก็ถึงความสมบูรณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160310234 (ปกอ่อน) 54 หน้า
ขนาด: 145 x 208 x 4 มม.
น้ำหนัก: 90 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน