0
ธรรมะ 4 เกลอ พุทธวิธีชนะความทุกข์
จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งของชาวพุทธ นั่นคือเป็นวัน ครบรอบ 100 ปี แห่งการเกิดมาทางชีวิตและร่างกายของท่าน "อาจารย์พุทธทาส"
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ธรรมะ 4 เกลอ พุทธวิธีชนะความทุกข์" เล่มนี้ เป็นผลงานอีกเล่มหนึ่งที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งของชาวพุทธ นั่นคือเป็นวันครบรอบ 100 ปี แห่งการเกิดมาทางชีวิตและร่างกายของท่านอาจารย์ "พุทธทาส" ซึ่งเป็นการนำเอาธรรมะ 4 ข้อ คือ สติ-สัมปชัญญะ-สมาธิ-ปัญญา คือ ธรรมะ 4 เกลอ ที่มีคุณสมบัติพิเศษสุด ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทุกประการ แก้ปัญหาทางจิตได้ทุกเรื่อง ธรรมบรรยาย 8 หัวข้อเรื่องในเล่มนี้ นับเป็นลายแทงขุมทรัพย์อันมีค่ายิ่ง ชี้ให้เรารู้จักความทุกข์ เห็นเหตุแห่งทุกข์ รู้วิธีดับทุกข์ และหนทางเดินสู่ความพ้นทุกข์โดยถาวรสิ้นเชิง

สารบัญ

- ทำไมจึงเป็นทุกข์
- การดับทุกข์ที่มีอยู่ ในตัวการดำรงชีวิต
- การดับทุกข์ ที่เกิดมาจากการดำรงชีวิตผิด
- การดับทุกข์อันเกิดจาก นิวรณ์-กิเลส และอาการของกิเลส รบกวน
- การดับทุกข์อันเกิดจาก ธรรมชาติภายนอกที่ไร้เจตนา
- กิเลสกับความสิ้นกิเลส
- การมีธรรมะในชีวิตประจำวัน
- พุ่งตรงไปยังพุทธเจ้ากันเถิด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165782081 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 142 x 205 x 16 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน