0
ธรรมเพื่อความสวัสดี
ผู้มีปัญญา แม้มีสติรู้ว่าตนกำลังคิดปรุงแต่ง ให้ยกตนเทียมท่าน จะพยายามหยุดความคิด ปรุงแต่งอันไม่ถูกไม่ชอบนั้น เพราะย่อมรู้ว่าความไม่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นการคิด การพูด การทำ ย่อมไม่ให้ผลดีอย่างใด
หนังสือ23.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ธรรมเพื่อความสวัสดี" รวมหลักธรรมคำสอนของ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ความสงบภายในจิตใจ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามานำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต
- ความกตัญญูกตเวที
- ศีลเท่านั้น เป็นเลิศในโลก
- ควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดู
- พึงหลีกเลี่ยงกรรามชั่ว
- ความผูกโกรธ ดั่งไฟสุมขอน
- เห็นเขาได้ดี ทนอยู่ไม่ได้
- จงเอาชนะความรู้สึกแบ่งดี
- พุทธวิธีแก้ความหวาดกลัว
- ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นที่พึ่งที่ดี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160308019 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 105 x 144 x 7 มม.
น้ำหนัก: 75 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน