0
ธุรกิจการค้าปลีก
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในธุรกิจค้าปลีก ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในยุค AEC และใช้ประกอบการเรียนในวิชาการค้าปลีก การจัดการ ธุรกิจค้าปลีก
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจค้าปลีกในยุค AEC ต้องอาศัยการส่งมอบคุณค่าเพิ่มที่แตกต่างจากธุรกิจค้าปลีกอื่น ด้วยผลประโยชน์ หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เหนือกว่า เพื่อสร้างความประทับใจ และเน้นกิจกรรมในการรักษาฐานลูกค้าให้ยาวนาน นอกจากนี้ ธุรกิจค้าปลีกจำเป็นต้องวางแผนในการปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดใจลูกค้ารายใหม่ๆ ในการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจต่อไป หนังสือ "ธุรกิจการค้าปลีก" เล่มนี้ จึงมีเนื้อหาเพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในธุรกิจค้าปลีกภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในยุค AEC และใช้ประกอบการเรียนในวิชาการค้าปลีก การจัดการ ธุรกิจค้าปลีก รในะดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 มุมมองการค้าปลีก
บทที่ 2 พื้นที่การค้าปลีกที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร
บทที่ 3 ประเภทของธุรกิจค้าปลีก
บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งตลาด
บทที่ 5 การจัดทำแผนธุรกิจค้าปลีก
บทที่ 6 การจัดการค้าปลีก
บทที่ 7 การวิเคราะห์ทางการเงินในธุรกิจค้าปลีก
บทที่ 8 กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจค้าปลีก
บทที่ 9 การเลือกทำเลที่ตั้ง
บทที่ 10 การออกแบบร้าน การจัดผังร้าน และการจัดหน้าร้านค้าปลีก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165561709 (ปกอ่อน) 435 หน้า
ขนาด: 188 x 261 x 21 มม.
น้ำหนัก: 820 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน