0
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปรับปรุงเนื้อหาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เหมาะกับผู้เรียนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผู้ที่กำลังปฏิบัติงานหรือดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการคาดการณ์อนาคต
หนังสือ341.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ธุรกิจระหว่างประเทศ" เล่มนี้ ได้ปรับปรุงข้อมูลและเนื้อให้ทันสมัย ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งให้ผู้อ่านทั้งนักศึกษาและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกิจการต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจระหว่างประเทศได้เข้ามามีผลกระทบต่อธุรกิจทุกขนาดในประเทศไทย แม้กระทั่งนักธุรกิจรายบุคคลที่ดำเนินงานผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนหนึ่งได้จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเรื่องในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนหนึ่งรวมทั้งภาพประกอบได้จากประสบการณ์ของผู้แต่ง โดยมุ่งให้อ่านและเข้าใจง่าย และยังมุ่งให้ผู้อ่านเกิดแนวคิดและคาดการณ์อนาคตที่จะเกิดต่อไป เพราะจะส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์และการวางแผนการทำงานให้ตรงกับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนไป สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ ได้แก่ ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อวิธีคิดของบุคคล และทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ในขณะที่การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมีสูงมาก ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ อยู่ที่ความร่วมมือทางการเมือง ทางธุรกิจและความร่วมมือด้านอื่น ๆ ทุกด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

สารบัญ

1. ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจระหว่างประเทศ
2. สภาพแวดล้อมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
3. องค์การการค้าโลกและเขตการค้าเสรีอาเซียน
4. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
5. บทบาทของวัฒนธรรมกับการจัดการระหว่างประเทศ
6. จริยธรรมในการดำเนินธุระกิจระหว่างประเทศ
7. กลยุทธ์ในการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ
8. กลยุทธ์การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
9. โครงสร้างองค์การของบริษัทข้ามชาติ
10. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789990112726 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด: 191 x 262 x 21 มม.
น้ำหนัก: 900 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน