0
ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคนวัตกรรม (PDF)
เพื่อการอยู่รอดและการก้าวต่อไปขององค์กรในศตวรรษที่ 21
e-books(PDF) ?375.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้อ่านสนุกและให้แง่คิดรวมทั้งวิธีการทางธุรกิจที่ดีมาก ๆ อีกเล่มหนึ่งที่ทาง Harvard Business School Press ได้จัดพิมพ์ขึ้นมา ถือได้ว่าอยู่ในชุดคลาสสิกที่ผู้อ่านทุกท่านสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงยิ่ง หนังสือเล่มนี้ควรใช้ประกอบกันกับหนังสือ "Managing Creativity and Innovation" และ "Making Innovation Work" รวมถึง "Peripheral Vision" ผู้อ่านจะได้แง่คิดดี ๆ และวิธีการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจที่เป็นอยู่เดิม รวมทั้งวิธีการกำหนดตัวแบบธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างแหล่งรายได้ใหม่ ๆ และผลกำไรให้แก่ธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

สารบัญ

บทที่ 1 ทำไมรูปแบบธุรกิจจึงต้องเปิดกว้างมากขึ้น
บทที่ 2 เส้นทางสู่การจัดการนวัตกรรมแบบเปิด
บทที่ 3 สภาพแวดล้อมใหม่สำหรับรูปแบบธุรกิจ
บทที่ 4 ผลกระทบของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งขึ้นต่อรูปแบบธุรกิจ
บทที่ 5 กรอบการพัฒนารูปแบบธุรกิจของคุณให้ก้าวยิ่งขึ้น
บทที่ 6 ตัวกลางสำหรับนวัตกรรม
บทที่ 7 รูปแบบธุรกิจสำหรับทรัพย์สินทางปัญญา
บทที่ 8 ก้าวจากจุดที่ยืนอยู่ไปสู่เป้าหมาย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744144836 (PDF) 392 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
ชื่อเรื่องต้นฉบับOpen Business Models
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน