0
ธุรกิจเราเอาไงดี
15 เรื่องต้องรู้ก่อนขยายธุรกิจ โรงเรียนนักบริหารมือใหม่ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ถนัด สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม สิ่งที่ทำให้เอาชนะอุปสรรค กระบวนทัศน์ใหม่ สำหรับธุรกิจ
ผู้เขียน Biz Coach
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวม 15 เรื่องต้องรู้ก่อนขยายธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเป็นนักบริหารมือใหม่ ให้คุณได้รู้ว่าควรทำอย่างไรจึงจะเป็นเจ้าของกิจการที่มั่งคั่งได้ ทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้บริหารที่ลูกน้องยอมทุ่มเท ตลอดจนเข้าใจสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด รวมถึงเรียนรู้สี่งที่ทำให้เอาชนะอุปสรรค และกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยังยืน

สารบัญ

1. รู้จักตัวของคุณเอง
2. รู้จักองค์กร
3. งานในหน้าที่ที่ทำ
4. การจัดการด้านการวางแผน
5. การจัดการองค์กรด้านการจัดการ
6. การจัดการเงินสำหรับธุรกิจ
7. การจัดการทำข้อเสนอด้านธุรกิจ
8. บทบาทของบุคลากร
9. การขายและการตลาด
10. การจัดการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757415316 (ปกอ่อน) 318 หน้า
ขนาด: 160 x 197 x 17 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Dดี, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน