0
ธุรกิจ MLM สร้างเงินร้อยให้เป็นเงินล้าน (PDF)
คนรวยมองหาวิธีสร้างเครือข่าย ในขณะที่คนทั่วไป มองหางานทำ
หนังสือ156.75 บาท
e-books(PDF) ?100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ธุรกิจ MLM สร้างเงินร้อยให้เป็นเงินล้าน" เล่มนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่างๆ ไว้ เพื่อให้บุคคลที่กำลังทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงอยู่ หรือคนที่กำลังอยากศึกษาหาความรู้ ก่อนจะเข้าสู่อาณาจักรของธุรกิจนี้ เพื่อนำไปประยุกต์หรือปฏิบัติให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เนื้อหาในเล่มจะบอกคุณถึงวิธีคิดและหลักการ การทำธุรกิจเครือข่ายขายตรง พร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน เพื่อเป็นแนวทางการนำไปสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จในธุรกิจของคุณต่อไป

สารบัญ

- ชีวิตแบบ...เดิมเดิม?
- เศรษฐกิจกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
- วิกฤตอาหาร
- ค่าจ้างกับรายจ่าย
- พี่เหยี่ยวกับน้องหอยนางรม
- ธุรกิจเครือข่าย...คืออะไร?
- 4 พันล้าน แบ่งให้ 60%
- การตลาดที่แตกต่าง
- มนุษย์เงินล้าน
- ความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายขายตรง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522000000767 (PDF) 216 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์อภิราษฎร์ บุ๊คเฮ้าส์, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน