0
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร และจำปีสิรินธร
หนังสือ42.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร และจำปีสิรินธร เป็นหนึ่งในความสำเร็จของการค้นพบที่ทางสถาบันฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้อันเชิญพระนามาภิไทยเป็นชื่อนกและพรรณไม้ชนิดใหม่ ซึ่งเป็นการค้นพบโดยนักวิจัยชั้นนำของ วว. คือ คุณกิตติ   ทองลงยา และดร.ปิยะ   เฉลิมกลิ่น

สารบัญ


สารบัญ

 • นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร หนึ่งเดียวในโลก

 • จำปีสิรินธร Magnolia sirindhorniae

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9742294798 (ปกอ่อน) 32 หน้า
  ขนาด: 145 x 212 x 2 มม.
  น้ำหนัก: 70 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบัน
  เดือนปีที่พิมพ์: 2003
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน