0
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนผ่านกระบวนการทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรในรูปแบบของการมีส่วนร่วม
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนผ่านกระบวนการทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรในรูปแบบของการมีส่วนร่วมอันจะก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนคำนึงถึงความยั่งยืนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เพื่อบรรลุทุกกลุ่มเป้าประสงค์ของชุมชนที่วางไว้ และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างสูงสุด

สารบัญ

บทที่ 1 บริบทการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บทที่ 2 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บทที่ 3 การสร้างนวัตกรรมจากการมีส่วนร่วม
บทที่ 4 กลยุทธและการวางแผนการพัฒนานวัตกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน
บทที่ 5 การพัฒนาผู้ประกอบกาารท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนวัตกรรม
บทที่ 6 การสร้างมาตรฐานนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740342069 (ปกอ่อน) 158 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน