0
นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
ใช้องค์ความรู้เรื่องการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สื่อมวลชน/สื่อชุมชน และสื่อดิจิทัล เป็นนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสื่อสารเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีส่วนร่วม การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในระดับประเทศ สังคมและชุมชน การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาประชาชนในชุมชนให้เป็น Smart User โดยใช้องค์ความรู้เรื่องการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สื่อมวลชน / สื่อชุมชน และสื่อดิจิทัล เป็นนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานการสื่อสาร
- นิยาม ความหมายของการสื่อสาร
- องค์ประกอบของการสื่อสาร
- วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
- แนวคิดการมีส่วนร่วม
- กระบวนการมีส่วนร่วม
- การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
- แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
- กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือสื่อสาร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340300 (ปกอ่อน) 146 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน