0
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการนำเสนอ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมถึงการนำวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการศึกษาให้มากขึ้น เมื่อรวมกับศาสตร์นวัตกรรมแล้วจึงเป็นการนำแนวคิดใหม่ทางเทคโนโลยี
ผู้เขียน ณัฐกร สงคราม
หนังสือ294.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมถึงการนำวิธีการมาปรับปรุงประสิทธิภาพการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เมื่อรวมกับศาสตร์นวัตกรรมแล้วจึงเป็นการนำแนวคิดใหม่ทางเทคโนโลยีมาก่อให้เกิดประโยชน์เชิงการศึกษาทั้งในด้านของการสอน รวมทั้งการเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลเนื้อหาในรูปแบบอื่น อันจะส่งผลต่อการรับรู้และการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเผยแพร่และการนำเสนอ
บทที่ 2 การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเผยแพร่และการนำเสนอ
บทที่ 3 กฎหมายและจริยธรรมในการเผยแพร่และการนำเสนอผ่านสื่อคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 หลักการนำเสนอ และอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ
บทที่ 5 การออกแบบและการใช้งานสื่อ PowerPoint
บทที่ 6 เว็บและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเผยแพร่และนำเสนอข้อมูล
บทที่ 7 Infographic เพื่อการเรียบรู้
บทที่ 8 การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนเสมือนจริง
บทที่ 9 โฮโลแกรมเพื่อการเรียนรู้แบบ 3 มิติ
บทที่ 10 การเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์ช่วยสอน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340898 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 190 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน