0
นักสืบสายน้ำ : คู่มือสำรวจและดูแล
มาสำรวจสายน้ำในท้องถิ่นของเราเองกันเถอะ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สายน้ำของเราสดใสหรือเจ็บป่วยอย่างไร มาเปิดโลกกว้างกับสรรพชีวิตในลำธารและบ้านของมัน ให้มันบอกเราว่าสุขสบายดีไหม ถ้ามีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน ถ้าดีอยู่แล้วจะได้ดูแลให้ดีต่อไป หนังสือ "นักสืบสายน้ำ : คู่มือสำรวจและดูแล" เล่มนี้ จะช่วยติดอาวุธให้เราเป็นนักสืบสายน้ำ ผู้ตรวจสุขภาพและดูแลสายน้ำ ด้วยความรู้คู่กับความรัก ฉบับปรับปรุงใหม่ พร้อมข้อมูลทันสมัย นับเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับเสริมการเรียนการสอนในเชิงสํารวจสืบค้น ศึกษาหาความรู้ ทําความเข้าใจ และเฝ้าระวังรักษาลําน้ำท้องถิ่นด้วยตัวเอง รวมทั้งฝึกให้เด็กเรียนรู้ คิดเองทําเป็น อันเป็นพื้นฐานที่นําไปสู่ความตระหนักในคุณค่าและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

สารบัญ

- นักสืบสายน้ำ
- สำรวจธรรมชาติสายน้ำ
- ตรวจสุขภาพสายน้ำ
- สำรวจชุมชน
- ลงมือดูแลลำน้ำ
- ลงมือดูแลน้ำในชีวิตเราเอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747076349 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 140 x 186 x 10 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โลกสีเขียว, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน