0
ลด 15%
นานาประชาธิปไตย
ตำราว่าด้วยประชาธิปไตย ที่ใช้ในชั้นเรียนทั่วโลก
หนังสือ420.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "นานาประชาธิปไตย (Models of Democracy) โดย "เดวิด เฮลด์" นักวิชาการด้านปรัชญาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคนสำคัญของโลก จะพาเราไปค้นหาความหมาย แก่นแนวคิด และวิถีปฏิบัติของระบอบที่สถาปนา "ความเห็นของประชาชน" ซึ่งเผยตัวในหลากหลายรูปแบบตลอดระยะเวลาร่วมสองพันปี ผ่านข้อถกเถียงอันแหลมคมจากนักคิดคนสำคัญอย่างเพลโต มาเคียเวลลี รุสโซ ฮอบส์ เวเบอร์ มาร์กซ์ โวลล์สโตนคราฟต์ และตัวผู้เขียนเอง

    ร่วมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตของประชาธิปไตย นับตั้งแต่การก่อกำเนิดในยุคกรีกโบราณ การตกต่ำและกลับมาเจิดจรัสอีกครั้งในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การต่อกรกับทรราชย์และรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ในปลายศตวรรษที่ 16 การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เมื่อปะทะกับความคิดจากฝ่ายเสรีนิยมและลัทธิมาร์กซ์ในศตวรรษที่ 18 และ 19 รวมถึงการปรับตัวของประชาธิปไตยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบัน

    ตำราว่าด้วยประชาธิปไตยฉบับคลาสสิกเล่มนี้ ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของประชาธิปไตยที่มีหลากความหมาย-หลายรูปแบบ แต่ยังพาเราไปครุ่นคิดถึงหน้าตาของประชาธิปไตยที่เหมาะควรสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยความเชื่อมั่นว่า แม้ประชาธิปไตยจะไม่ใช่โอสถสารพัดนึกที่เยียวยาทุกปัญหาของมนุษย์ แต่มันคือนวัตกรรมการปกครองที่ดี ชอบธรรม และมีเสน่ห์เหนือกาลเวลา

สารบัญ

ภาคที่ 1 ตัวแบบดั้งเดิม
1. ประชาธิปไตยดั้งเดิม : นครรัฐเอเธนส์
2. สาธารณนิยม : เสรีภาพ การปกครองตนเอง และพลเมืองตื่นรู้
3. การพัฒนาของเสรีนิยมประชาธิปไตย : การสนับสนุนและการต่อต้านรัฐ
4. ประชาธิปไตยทางตรงและจุดอวสานของการเมือง

ภาคที่ 2 ตัวแบบประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 20
5. ประชาธิปไตยโดยกลุ่มชนชั้นนำและโลกทัศน์แบบโนแครต
6. พหุนิยม ทุนนิยมบรรษัท และรัฐ
7. จากเสถียรภาพหลังสงครามกู้วิกฤตการเมือง : การแบ่งขั้วแนวคิดทางการเมือง
8. ประชาธิปไตยหลังลัทธิคอมมิวนิสต์โซเวียต
9. ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารรือและการปกครองพื้นที่สาธารณะ

ภาคที่ 3 ควรนิยามประชาธิปไตยอย่างไรในโลกปัจจุบัน
10 ประชาธิปไตยแบบกำหนดตนเอง
11 ประชาธิปไตย รัฐชาติ และระบบโลก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168221723 (ปกอ่อน) 520 หน้า
ขนาด: 167 x 242 x 26 มม.
น้ำหนัก: 755 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บุ๊คสเคป, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับModels of Democracy, Third Edition
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Polity Press Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน