0
นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด (ใหม่ล่าสุด)
เน้นข้อสอบจากสนามจริง ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสนเทศเพื่อสำนักงาน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด (ใหม่ล่าสุด) เน้นข้อสอบจากสนามจริง ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสนเทศเพื่อสำนักงาน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้างเมืองที่ดี ฯลฯ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์)
- ความสามารถทางด้านตัวเลข
- ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
- โจทย์เงื่อนไขทางด้นสัญลักษณ์
- โจทย์ตรรกวิทยา
- มิติสัมพันธ์

ภาษาไทย
- ความเข้าใจภาษา
- บทความ
- การใช้ภาษา
- การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
- การสะกดกำไห้ถูกต้อง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800916 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 203 x 282 x 14 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน