0
ลด 10%
นาโนฟิสิกส์ : Nanophysics
ศาสตร์มหัศจรรย์ที่นำไปสู่นวัตกรรมทางเคมี ชีววิทยา และการแพทย์
หนังสือ269.10 บาท
สภาพเก่าปานกลาง149.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "นาโนฟิสิกส์ : Nanophysics" ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย โดยมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงที่มาของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัสดุระดับนาโน โดยเริ่มต้นจากวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ระดับนาโนและนาโนเทคโนโลยี เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มของความก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์แขนงนี้ ตลอดจนให้ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจด้านนาโนฟิสิกส์   โดยเริ่มจากควอนตัมฟิสิกส์พื้นฐาน ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ และสถิติเชิงควอนตัม ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็น ทั้งยังรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับในนาโนฟิสิกส์ ที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคต

สารบัญ

Chapter 1 Nanoscience and Nanotechnology : วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี
Chapter 2 Size-Dependent Phenomena : ปรากฏการณ์ที่ขึ้นกับขนาด
Chapter 3 Fundamentals of Nanophysics : ความรู้พื้นฐานสำหรับนาโนฟิสิกส์
Chapter 4 Nanostructured Materials : วัสดุโครงสร้างระดับนาโน
Chapter 5 Quantum Tunneling and Applications : ควอนตัมทันเนลลิงและการประยุกต์
Chapter 6 Applications of Nanostructured Materials : การประยุกต์วัสดุโครงสร้างระดับนาโน
Chapter 7 Nanomagnetism : นาโนแม่เหล็ก
Chapter 8 Applacations of Magnetic Nanoparticles in Medicine : การประยุกต์อนุภาคนาโนแม่เหล็กในทางการแพทย์

คำนิยม
เป็นหนังสือที่มีความลุ่มลึกของเนื้อหาขั้นมูลฐานที่อธิบายด้วยคณิตศาสตร์ไปจนถึงการประยุกต์ ดังนั้นจึงเหมาะกับการใช้เป็นตำราอ้างอิงได้ สำหรับผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานมากนัก ก็สามารถทำความเข้าใจตามได้ไม่ยาก เพราะผู้เขียนมีชั้นเชิงทางด้านภาษาที่ดีมาก สามารถอธิบายจากสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เงินแท้- รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี ประจำปี พ.ศ. 2556
เป็นหนังสือที่สมบูรณ์ในแง่ของการวางรากฐานความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ยุคใหม่และฟิสิกส์ยุคดั้งเดิมที่ถูกนำมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ใหม่ที่มีการค้นพบนาโนเทคโนโลยี จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ สาจาเคมี สาขาวัสดุศาสตร์ หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการค้นหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นาโนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในปัจจุบันและอนาคตรองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง- อดีตนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167060996 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 170 x 250 x 17 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน