0
นำและบริหารยามวิกฤต: บทเรียนจากโควิด-19
ถอดบทเรียนสำคัญในการนำและการบริหารยามวิกฤต ซึ่งผู้นำสามารถประยุกต์ใช้ได้กับวิกฤตต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญได้ในอนาคต
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เกิดจากการมองเห็นภาวะการนำ ภาวะการบริหาร และภาวะคุณธรรมของผู้นำประเทศต่าง ๆ ในโลกยามเผชิญวิกฤต และได้ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ในการรับมือวิกฤตของผู้นำที่ส่งผลให้บางประเทศรอดจากวิกฤต บางประเทศชนะวิกฤตและอีกหลายประเทศต้องพ่ายแพ้ต่อวิกฤต จากนั้นได้ถอดบทเรียนสำคัญในการนำและการบริหารยามวิกฤต ซึ่งผู้นำสามารถประยุกต์ใช้ได้กับวิกฤตต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในอนาคต

สารบัญ

1. กันวิกฤต...การนำและการบริหารก่อนภาวะวิกฤต
- จับสัญญาณวิกฤตได้เร็วสุด
- รวบรวมข้อมูลได้เร็วสุด
- คาดการณ์วิกฤตได้เร็วสุด
ฯลฯ

2. แก้วิกฤต...การนำและการบริหารในภาวะวิกฤต
- ผู้นำกับการบริหารในภาวะวิกฤต
- ผู้นำกับการตัดสินใจในภาวะวิกฤต
- ผู้นำในภาวะวิกฤต ต้อง มี และ ใช้ 'อภิมหาญาณ' ใน FABAI Model
- การติดตามความก้าวหน้ายามวิกฤต
ฯลฯ

3. กู้วิกฤต...การนำและการบริหารหลังภาวะวิกฤต
- การคาดการณ์อนาคตหลังภาวะวิกฤต
- การฟื้นฟูหลังภาวะวิกฤต
- การจัดทำคู่มือบทเรียนจากภาวะวิกฤต

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ "ผู้นำ" ทุกระดับชั้น ได้เรียนรู้พัฒนาภาวะการนำ ภาวะการบริหารและภาวะคุณธรรม พร้อมทั้งพัฒนาสติคือความระลึกรู้ เพื่อให้พร้อมรับมือภาวะวิกฤตใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นได้เสมอในอนาคตพระราชธรรมเมธี
หนังสือภาวะผู้นำเล่มนี้จึงเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นความจริงที่คนไทยและทั่วโลกกำลังตื่นตัวทั่วกัน นับว่าเป็นการรวบรวมและสรุปไว้ได้ดีมากจริง ๆ จึงอยากเชิญให้ได้อ่านทั่วกัน โดยเฉพาะนักสาธารณสุขและนักบริหารการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ ทุกคนศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
เนื้อหาสาระและข้อความหลายตอน จะทำให้เกิดแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในมิติต่าง ๆ ขอแนะนำให้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่อง จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านในชีวิตวิถีใหม่ต่อจากนี้ไปดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168198537 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 15 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซัคเซส พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน