0
นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 22 (PDF)
Beyond Strategy and Consumer Lifestyle
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 22 เสนอเรื่องนำฉบับ Consumer Trends Summary การเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคคือการติดอาวุธให้กับธุรกิจประเภทหนึ่ง ถือเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการจัดการการตลาดที่นักการตลา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840069221 (PDF) 0 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน