0
นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 25 (PDF)
Beyond Strategy and Consumer Lifestyle
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 25 เสนอเรื่องนำฉบับ “WHEN ONLINE MEET OFFLINE”

เมื่อธุรกิจเข้าสู่ยุค Sharing Economy เต็มตัว นักการตลาดจึงพบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น จึงมีศัพท์เรียกคนกลุ่มนี้ว่า “Socialnomics” และเมื่อระบบดิจิตอลเข้ามามีบทบาทจนทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการจึงต้องปรับกลยุทธ์การตลาดตามไปด้วยเช่นกันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิตอล และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การตลาด 4.0 คือรูปแบบการตลาดแบบเข้าถึงแบรนด์ได้ทุกช่องทาง หรือ Omni Channel Marketing ซึ่งเป็นวิธีการทำตลาดทั้งแบบ Online และ Offline มาใช้ทำการตลาดร่วมกันโดยใช้การเชื่อมต่อระหว่างช่องทางการตลาดแบบ Digital และการตลาดแบบ Traditional ให้สามารถเดินไปร่วมกันหรือเป็นการวางกลยุทธ์ให้ทั้งสองรูปแบบสามารถผสานและส่งเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างไม่มีรอยต่อ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840077714 (PDF) 40 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน