0
นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 26 (PDF)
Beyond Strategy and Consumer Lifestyle
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 26 เสนอเรื่องนำฉบับ “FINTECH STARTUP”

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทั้งด้านนโยบายและการปรับเปลี่ยนทางกายภาพโดยเฉพาะการเปลี่ยนวิธีคิดด้านการขยายสาขาให้บริการลูกค้าไปจากเดิม ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลทำให้ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการมีวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะผู้คนที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840079619 (PDF) 40 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน