0
นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 27 (PDF)
Beyond Strategy and Consumer Lifestyle
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 27 เสนอเรื่องนำฉบับ “”WHAT WOMEN WANT”

กลุ่มผู้บริโภคหญิงเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ หลายปีที่ผ่านมาธุรกิจต่างๆหันมาใส่ใจกับเงื่อนไขความแตกต่างระหว่างเพศชาย-หญิงมากขึ้น ด้วยตระหนักความความต้องการและไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการทำความเข้าใจถึงวิธีคิดและการเลือกใช้ชีวิตในแต่ละวันของหญิงไทยจึงเป็นการสร้างบษนข้อมูลทางปัญญาให้กับเจ้าของสินค้าและนักการตลาดในการมองลึกถึงความต้องการสินค้าและบริการรวมถึงอาจนำแบรนด์สินค้าเข้าไปยังช่องว่างทางตลาดที่ซ่อนอยู่ได้ก่อนคู่แข่งขันอื่นๆ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840083111 (PDF) 40 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน