0
นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 28 (PDF)
Beyond Strategy and Consumer Lifestyle
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 28 เสนอเรื่องนำฉบับ “LOW AND NO CALORIE”

สินค้ากลุ่มสุขภาพที่เป็นทางเลือกใหม่ๆ ยังอยู่ในเกณฑ์เติบโตที่ดีอันเนื่องมาจากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยคาดว่าตลาดจะเริ่มมีทิศทางบวกมากขึ้นภายในช่วง 2-3 ปีนับจากนี้ ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่กำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งมีอัตราเติบโตปีละประมาณ 7-10%
สวนทางกับแนวโน้มตลาดอาหารและเครื่องดื่มในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องดื่มเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นั่นจึงเป็นเหตุผลหลักที่ว่าทำไมตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยและแคลลอรี่ต่ำถึงมีผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840096852 (PDF) 40 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน