0
นิตยสาร "คิด" Creative Thailand กันยายน 2561 ปีที่ 9 ฉบับที่ 12 (PDF)
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือ “Creative Economy” ไม่ใช่คำใหม่ แต่เป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศในหลายประเทศชั้นนำของโลก นิตยสารคิดฉบับนี้
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือ “Creative Economy” ไม่ใช่คำใหม่ แต่เป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศในหลายประเทศชั้นนำของโลก นิตยสารคิดฉบับนี้ จึงขอพาคุณมาร่วมสำรวจเส้นทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง “ทางรอด” สำคัญที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริง

สารบัญ

- The Subject
- Creative Resource
- Matter
- Local Wisdom
- Cover Story
- Insight
- Creative Startup
- Creative City
- The Creative
- Creative Will

Ect.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840081902 (PDF) 36 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน