0
นิตยสาร "คิด" Creative Thailand กุุมภาพันธ์ 2562 ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 (PDF)
เมื่อก่อนการตัดสินใจจะซื้ออะไรสักอย่างคงไม่ใช่เรื่องง่าย อาจเพราะไม่มีสิ่งที่คอยมายั่วยวน กดดัน หรือบีบคั้นให้เราต้องรีบ แต่ในปัจจุบันที่ล้วนมีแต่ความ “เร่งรีบ” และทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยความ “เร็ว”
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         เมื่อก่อนการตัดสินใจจะซื้ออะไรสักอย่างคงไม่ใช่เรื่องง่าย อาจเพราะไม่มีสิ่งที่คอยมายั่วยวน กดดัน หรือบีบคั้นให้เราต้องรีบ แต่ในปัจจุบันที่ล้วนมีแต่ความ “เร่งรีบ” และทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยความ “เร็ว” พฤติกรรมการซื้อของเราจึงเปลี่ยนไป

สารบัญ

- The Subject
- Creative Resource
- Matter
- Local Wisdom
- Cover Story
- Insight
- Creative Startup
- Creative City
- The Creative
- Creative Will

Ect.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840094407 (PDF) 36 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน