0
นิตยสาร "คิด" Creative Thailand พฤศจิกายน 2561 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (PDF)
ทำไมต้อง Circular Economy ทางรอดของมนุษย์ในยุค Anthropocene
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ดูเหมือนกำลังทำหน้าที่ในการช่วยกอบกู้สถานการณ์โลก การผลิตที่เน้นการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรแบบปิดเสมือนวงจรของธรรมชาติที่ไม่เหลือของเสียไว้ ไม่เหมือนกับการผลิตแบบเดิมที่เน้นการใช้แล้วทิ้งแบบเส้นตรง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงอาจเป็นทางรอดเดียวที่เราเหลืออยู่

สารบัญ

- The Subject
- Creative Resource
- Matter
- Local Wisdom
- Cover Story
- Insight
- Creative Startup
- Creative City
- The Creative
- Creative Will

Ect.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840086006 (PDF) 36 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน