0
นิตยสาร "คิด" Creative Thailand มกราคม 2562 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (PDF)
แต่ก่อนการก่อร่างสร้างเมืองต้องรอผลิตผลจากทางรัฐเป็นหลัก มาวันนี้ หลากคน หลายเสียง มากความคิดเห็น ต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีขึ้น ภาคเอกชนและประชาคมจึงได้ผันตัวเป็นผู้นำ
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         แต่ก่อนการก่อร่างสร้างเมืองต้องรอผลิตผลจากทางรัฐเป็นหลัก มาวันนี้ หลากคน หลายเสียง มากความคิดเห็น ต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีขึ้น ภาคเอกชนและประชาคมจึงได้ผันตัวเป็นผู้นำที่ผลักดันเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่พรั่งพร้อมมาสนับสนุนหรือแม้แต่ริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์และเข้าใจอย่างแท้จริง ทั้งยังช่วยให้เมืองเดินหน้าอย่างมีอนาคตภายใต้แนวคิด "สมาร์ทซิตี้" ...เพราะพลเมืองในวันนี้ ไม่ได้มีบทบาทเพียงผู้อยู่อาศัยเท่านั้น แต่สามารถเป็นผู้สร้างและผู้พัฒนาเมืองที่อยู่ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ด้วยกัน

สารบัญ

- The Subject
- Creative Resource
- Matter
- Local Wisdom
- Cover Story
- Insight
- Creative Startup
- Creative City
- The Creative
- Creative Will

Ect.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840092007 (PDF) 36 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), ศูนย์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน