0
นิตยสาร "คิด" Creative Thailand มีนาคม 2562 ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 (PDF)
ก้าวใหม่สู่โลกกว้างของเกาหลีเหนือ /วัฒนธรรมเรา ใครได้ประโยชน์ /‘ Belong’ เก้าอี้ตัวนี้ ‘ของ’ ฉัน
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         ก้าวใหม่สู่โลกกว้างของเกาหลีเหนือ /วัฒนธรรมเรา ใครได้ประโยชน์ /‘ Belong’ เก้าอี้ตัวนี้ ‘ของ’ ฉัน

สารบัญ

- The Subject
- Creative Resource
- Matter
- Local Wisdom
- Cover Story
- Insight
- Creative Startup
- Creative City
- The Creative
- Creative Will

Ect.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840096999 (PDF) 36 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน