0
นิตยสาร "คิด" Creative Thailand พฤษภาคม 2562 ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 (PDF)
INNOVATIVE CRAFT เมื่องานฝีมือจับคู่กับอุตสาหกรรม จับคู่ทำไม อย่างไร และเกี่ยวอะไรกับผู้บริโภค
e-books(PDF) ?0.00 บาท
สารบัญ

- The Subject
- Creative Resource
- Matter
- Local Wisdom
- Cover Story
- Insight
- Creative Startup
- Creative City
- The Creative
- Creative Will

Ect.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840102287 (PDF) 32 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน