0
นิตยสาร บ้านและสวน ปีที่ 46 ฉบับที่ 542 เดือนตุลาคม 2564 (PDF)
แต่งบ้าน แต่งสวนสามารถออกแบบด้วยตนเอง
e-books(PDF) ?120.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน และการจัดสวนไม่ว่าจะเป็นเกร็ดความรู้ความเคลื่อนไหวของกระแสการตกแต่งบ้านจนถึงแนวโน้มการออกแบบที่ครอบคลุมไปถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆ ในปัจจุบัน

สารบัญ

- ข่าวคราว - รายงาน - สัมภาษณ์
- ศิลปะและการออกแบบ
- บ้านสวยและการตกแต่ง
- ไม้ประดับและการจัดสวน
- สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
- ผลิตภัณฑ์ - ของตกแต่ง
- ชีวิตในบ้าน
- สารคดีและเรื่องน่ารู้
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840229564 (PDF) 140 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน