0
นิตยสาร ปาจารยสาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 (หยิกเล็บมังกร)
เปิดบันทึกประวัติศาสตร์ "ลุงซิววัน" ล่ามไทย-จีน ประจำตัว "นายกฯ โจว เอินไหล" กับความลับที่ถูกปิดตายของ "ทายาทสังข์ พัธโนทัย"
ราคาพิเศษ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วารสาร ปาจารยสาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 (หยิกเล็บมังกร)" เล่มนี้ ได้รับเกียรติจากลุงซิววัน ล่ามไทย-จีน ประจำตัว "นายกฯ โจว เอินไหล" และลุงสุชาติ ภูมิบริรักษ์ เปิดบันทึกประวัติศาสตร์ที่ถูกอำพรางของ "ทายาทสังข์ พัธโนทัย" อันเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์มราสำคัญ ของการเปิดความสัมพันธ์ไทย-จีน และอีกหลากหลายบทความที่น่าสนใจ ซึ่งเล่มนี้ถือว่าเป็นประโยชน์และให้ความรู้ การศึกษา เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ผู้อ่านและทผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างมาก

สารบัญ

- การจัดงานกึ่งศตวรรษมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
- บทกวี ดาวอังคาร กลัยาณพงศ์
- ซอยสันติภาพ ส.ศิวรักษ์ มนุษย์ที่แท้ : มรรควิถีแห่งคุณธรรมในสังคมสมัยใหม่
- ถอยหลังเข้าคลองธรรมกับปัญญาซนอาวุโส : ศาสนาและวัมนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย
- Rev. Frere Bourzin
- บทความพิเศษ พุทธทาสภิกขุกับพุทธศาสนาแบบโลกวิสัย
- พระครูขี้หอมใยว่าหอมแต่ฝั่งขวา: ว่าด้วยการเมืองในประวัติศาสตร์ ลาว-ไทย
- บอกลาสารสาสน์วิเทศศึกษา : จดหมายสุดท้ายก่อนลาออกจากความเป็นครู
- จากปากคำของลุงซิววันและ ลุงสุชาติ ภูมิบริรักษ์
- เปลื้อง วรรณศรี ผู้มีภาษาเป็นอาวุธ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9784982796427 (ปกอ่อน) 158 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 8 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน