0
นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 40 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2562 (PDF)
ทำไมรัชกาลที่ 6 ทรงจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ครั้ง?
e-books(PDF) ?89.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิตยสารรายเดือน (ออกทุกเดือน) เป็นนิตยสารแนวประวัติศาสตร์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2522 เข้มข้นด้วยสาระประโยชน์แนวประวัติศาสตร์/โบราณ น่าค้นหา-ติดตามอ่าน ข้อมูลครบถ้วน/ชัดเจน         

สารบัญ

- เที่ยงแท้
- จดหมาย
- “พริ้ม” ๑๙
- รัชกาลที่ ๕ เอาพระราชหฤทัยใส่และทรงคำนึงถึงคุณค่า ของต้นไม้ที่โปรดให้ปลูกทุกต้น
- ตามข้าหลวงไทย ไปย้ายปราสาทขอม (๘) “ปราสาทบายน” ในความทรงจำของวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย
- ไฮฟอง
- ท่องเที่ยวตามรอยเรื่องเล่าเชิงอัตลักษณ์ พื้นที่เมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง
- รวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
- ปลาเห็ด ปรอเห็ด และทอดมัน
- เพลงความรัก
- โพหัก
- พ.ต.อ. ประสิทธิ์ รักประชา : จากบางคนทีสู่นายร้อยหวังปู
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840115782 (PDF) 172 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน