0
นิตยสาร เจ้าคุณธงชัย อริยะดิจิตอล (PDF)
“ยันต์เลสเตอร์” และวัตถุมงคลที่เจ้าคุณจัดสร้าง หรือมีส่วนจัดสร้าง เป็นที่เสาะแสวงหาของ บรรดาผู้ศรัทธา
เนื้อหาโดยสังเขป

          หนังสือ “เจ้ำคุณธงชัย อริยะดิจิตอล” เล่มนี้ ทำหน้าที่บอกเล่าประวัติชีวิต และภารกิจการงานต่างๆ ของเจ้าคุณธงชัย ทั้งก่อนหน้าเทพนิยายเลสเตอร์ และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากนี้ไป   เรื่องราวหลายตอน ที่เกี่ยวข้องกับพระเถระผู้เป็นปูชนียาจารย์ ได้รับเมตตาบอกเล่าจากปากของท่านเจ้าคุณเอง เต็มไปด้วยข้อคิดบนพื้นฐานของพุทธศาสนา ที่ใช้ความรู้สมัยใหม่ วิทยาการแห่งยุคดิจิตอลเข้ามาผสมผสาน

สารบัญ

- คำนำ
- เปิดปูม ‘เจ้าคุณธงชัย’ เบื้องหลัง ‘ศรัทธา’ มหำนิยม
- บทที่ 1จาก ‘ด.ช.ธงชัย’ สู่พระเกจิดัง
- บทที่ 2 หล่อหลอม-สั่งสมวิชำ
- บทที่ 3 ยันต์ขลัง-วัตถุมงคลเด่นดัง
- บทที่ 4 มหัศจรรย์ ‘จิ้งจอกสยาม’
- บทที่ 5 ตีควำม ‘มฤตยู’ 4 มุมบวก
- บทส่งท้าย เพชรยอดมงกุฎ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840043764 (PDF) 40 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน