0
นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 31 ฉบับ 680 ตุลาคม 2561 (PDF)
นิตยสารเกษตรที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ
e-books(PDF) ?29.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                นิตยสารรายปักษ์ ออกทุกวันที่ 1, 15 ของเดือน เป็นนิตยสารแนวเกษตรที่มีสาระประโยชน์มากมายครบถ้วน คอลัมน์ไม้ดอก ไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์ คอลัมน์พาชมแปลงเกษตรพืชไร่ การเลี้ยงสัตว์ เกร็ดความรู้แนวเกษตร สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

สารบัญ

- คอลัมน์ประจำ
- หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร
- ไม้ดอกไม้ประดับ
- เทคโนโลยีการเกษตร
- เศรษฐกิจพอเพียง
- เก็บมาเล่า
- เกษตรอินทรีย์และวิถีสุขภาพ
- คนเกษตรระดับตำนาน
- ตั้งวงเล่า
- เกษตรกรดีเด่น
- รายงานพิเศษ กศน. ตรังส่งเสริมอาชีพ วิถีชุมชนยั่งยืน
- สมุนไพรอภัยภูเบศร
- เทคโนฯ สัมมนา
- เทคโนโลยีปศุสัตว์
- เทคโนโลยีการประมง
- คิดเป็นเทคโนฯ
- เยาวชนเกษตร
- กศน. ทั่วไทย
- ป่าเดียวกัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840086877 (PDF) 132 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน