0
นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 31 ฉบับ 687 มกราคม 2562 (PDF)
นิตยสารเกษตรที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ
e-books(PDF) ?29.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                นิตยสารรายปักษ์ ออกทุกวันที่ 1, 15 ของเดือน เป็นนิตยสารแนวเกษตรที่มีสาระประโยชน์มากมายครบถ้วน คอลัมน์ไม้ดอก ไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์ คอลัมน์พาชมแปลงเกษตรพืชไร่ การเลี้ยงสัตว์ เกร็ดความรู้แนวเกษตร สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

สารบัญ

- คอลัมน์ประจำ
- หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร
- ไม้ดอกไม้ประดับ
- เทคโนโลยีการเกษตร
- เก็บมาเล่า
- คนเกษตรเล่าเรื่อง
- ตั้งวงเล่า
- ป่าเดียวกัน
- สมุนไพรอภัยภูเบศร
- เทคโนโลยีปศุสัตว์
- เทคโนโลยีการประมง
- คิดเป็นเทคโนฯ
- เยาวชนเกษตร
- กศน. ทั่วไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840093370 (PDF) 132 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน