0
นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 31 ฉบับ 696 มิถุนายน 2562 (PDF)
นิตยสารเกษตรที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ
e-books(PDF) ?39.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                นิตยสารรายปักษ์ ออกทุกวันที่ 1, 15 ของเดือน เป็นนิตยสารแนวเกษตรที่มีสาระประโยชน์มากมายครบถ้วน คอลัมน์ไม้ดอก ไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์ คอลัมน์พาชมแปลงเกษตรพืชไร่ การเลี้ยงสัตว์ เกร็ดความรู้แนวเกษตร สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

สารบัญ

- คอลัมน์ประจำ
- ไม้ดอกไม้ประดับ
- หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร
- เก็บมาเล่า
- เกษตรอินทรีย์และวิถีสุขภาพ
- เทคโนโลยีการเกษตร
- พืชพื้นบ้าน เป็นทั้งอาหารและยา
- คนเกษตรเล่าเรื่อง
- รายงานพิเศษ ดูงานเกษตรดีๆ นครศรีธรรมราช
- คิดเป็นเทคโนฯ
- เยาวชนเกษตร
- กศน. ทั่วไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840104007 (PDF) 132 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน