0
นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 31 ฉบับ 702 กันยายน 2562 (PDF)
นิตยสารเกษตรที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ
e-books(PDF) ?39.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                นิตยสารรายปักษ์ ออกทุกวันที่ 1, 15 ของเดือน เป็นนิตยสารแนวเกษตรที่มีสาระประโยชน์มากมายครบถ้วน คอลัมน์ไม้ดอก ไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์ คอลัมน์พาชมแปลงเกษตรพืชไร่ การเลี้ยงสัตว์ เกร็ดความรู้แนวเกษตร สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

สารบัญ

- คอลัมน์ประจำ
- ไม้ดอกไม้ประดับ
- เทคโนโลยีการเกษตร
- เก็บมาเล่า
- สถาบันการเกษตรระดับตำนาน
- เกษตรกรดีเด่น
- เศรษฐกิจพอเพียง
- เกษตรในเมือง
- ตั้งวงเล่า
- ป่าเดียวกัน
- เทคโนโลยีปศุสัตว์
- สัตว์เลี้ยงสวยงาม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840113597 (PDF) 132 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน